Ever4.jpg

 

TERAvin

TERAvin je najnovije sredstvo za odbijanje divljih svinja, glodavaca i ostalih divljih životinja u području nasada poljoprivrednih kultura (kukuruza, pšenice itd.), vinograda i voćnjaka. Sadrži oksidirano riblje ulje, aromatične dodatke za poboljšanje kvašenja tla te neinogeni tensid, zbog čega ima sekundarnu primjenu kao prehranjivač tla.

TERAvin nije toksičan te ne ubija divlje životinje niti im šteti, već ih svojim mirisom odbija i na taj način udaljava od branjenog područja. Pravilnom primjenom bezopasan je za zdravlje ljudi i životinja.

 


Primjena

  • Odbijanje divljih životinja i glodavaca na području nasada poljoprivrednih kultura (kukuruza, pšenice itd.), vinograda i voćnjaka

  • Poboljšanje kakvoće i prehrana tla


Priprema i doziranje

Određenu količinu razrijediti malom količinom vode te uliti (uz stalno miješanje) u preostalu količinu vode. Primjena se vrši s raznim vrstama prskalica u koncentraciji od 3L TERAvin-a + 7 litara vode (30% otopina). Zaštita je do 80 dana.
U slučaju oborina ponoviti prskanje TERAvinom.

DOZIRANJE:

  • Žitarice: 3L / Ha TERAvin-a na jesen, odnosno 3-5L / Ha na proljeće u vrijeme klasanja.

  • Kukuruz: 4-5L / Ha TERAvin-a u fazi razvoja 4-5 lista te eventualno ponoviti za vrijeme izduživanja stabljike .

  • Krumpir: 3-4L / Ha TERAvin-a u fazi zametanja gomolja i intenzivnog rasta te ponoviti isto 2-3 puta svakih 15 dana.

  • Grah, grašak: 3-4L / Ha TERAvin-a prije cvatnje soja.

  • Vinova loza: 3-4L / Ha TERAvin-a tretirati u tri navrata do zametanja bobica (minimalni razmak tretiranja 15 dana).

  • Drvenaste voćke: 3-5L / Ha TERAvin-a u fazi od pojave pupa do sazrijevanja ploda (minimalni razmak tretiranja 15 dana).


Korištenje

Prskanje površine tla, donjeg dijela stabla, kao i donjih grana obavlja se po suhom vremenu, do temperature od 25 stupnjeva. Sredstvo TERAvin prilikom ispiranja (nakon padalina) služi i kao poboljšivač odnosno prehranjivač tla. Tretiranje TERAvin-om u istom nasadu obavlja se najviše tri puta godišnje. Prskanje TERAvin-om primjenjuje se na rubnom području branjene površine.


Rukovanje i skladištenje

Proizvod koristiti samo u dobro provjetrenim prostorijama pri temperaturi od 5-25˚C, štititi od smrzavanja. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Skladištiti u originalnim, dobro zatvorenim spremnicima na suhom, prozračenom i hladnom mjestu. Proizvod čuvati van dohvata djece.


Mjere zaštite okoliša

Proizviod držati podalje od kanalizacijskih odvoda, površinskih ili podzemnih voda.


Rok uporabe

Neograničen kod pravilnog skladištenja u originalnoj i zatvorenoj ambalaži.


Oznake upozorenja

H302 - Štetno ako se proguta.

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka.

H412 – Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.