Ever3.jpg

 

PARAvin

PARAvin je mineralno bijelo ulje vrhunske kvalitete koje se koristi u enologiji za zaštitu vina te proizvodnji sokova i drugih tekućina u INOX posudama, a služi za zaštitu od oksidacije. Njegova antioksidativna svojstva omogućuju čuvanje vina, sokova i drugih tekućina od pristupa zraka, pa stoga i kvarenja.

PARAvin se primjenjuje izlijevanjem na površinu vina te sokova i drugih tekućina u prostor između stijenke i plutajućeg poklopca INOX posude i na taj način obavlja funkciju protuoksidacijske zaštite. Ulijevanjem PARAvina u spomenuti prostor sadržaj u INOX posudi ostaje sačuvan od pristupa zraka te bakterija i gljivica koje uzrokuju kvarenje.

PARAvin dugotrajno čuva svojstva tekućine koju je potrebno zaštiti od oksidacije. Pravilnom primjenom bezopasan je za zdravlje ljudi i životinja.

Primjena

  • Zaštita vina, sokova i drugih tekućina od oksidacije (kvarenja)


Korištenje

PARAvin je potrebno uliti u prostor između stijenke i plutajućeg poklopca INOX posude. Sredstvo će ostati plutati na površini tekućine (vina) u INOX posudi te ju na taj način očuvati od pristupa zraka odnosno bakterija i gljivica koje uzrokuju kvarenje. Na taj način PARAvin dugotrajno čuva svojstva tekućine koju je potrebno zaštiti od oksidacije. Pravilnom primjenom bezopasan je za zdravlje ljudi i životinja.


Rukovanje i skladištenje

Skladištiti u originalnoj dobro zatvorenoj neoštećenoj ambalaži na suhom, hladnom i dobro provjetrenom prostoru. Čuvati na sobnoj temperaturi, ne dopustiti smrzavanje proizvoda. Nakon otvaranja ambalaže proizvod ne prelijevati u drugu ambalažu, već čuvati u originalnim, dobro zatvorenim, označenim spremnicima. Osigurati dobru ventilaciju skladišnog prostora. Proizvod čuvati van dohvata djece.


Mjere zaštite okoliša

Spriječiti razlijevanje proizvoda u površinske vode, kanalizaciju ili tlo. U slučaju većih onečišćenja obavijestiti DUZS na broj 112.


Rok uporabe

Označen na ambalaži proizvoda.