Teravin_square.jpg

TERAvin

PRIMJENA:

• Odbijanje divljih životinja i glodavaca na području nasada poljoprivrednih kultura (kukuruza, pšenice itd.), vinograda i voćnjaka
• Poboljšanje kakvoće i prehrana tla


Priprema i korištenje

Određenu količinu razrijediti malom količinom vode te uliti (uz stalno miješanje) u preostalu količinu vode. Primjena se vrši s raznim vrstama prskalica u koncentraciji od 3L TERAvin-a + 7 litara vode (30% otopina). Zaštita je do 80 dana.

Prskanje površine tla, donjeg dijela stable, kao i donjih grana obavlja se po suhom vremenu, ne iznad temperature od 25 stupnjeva . Sredstvo TERAvin prilikom ispiranja (nakon padalina) služi i kao poboljšivač tla. Prskanje TERAvin-om primjenjuje se na rubnom području branjene površine.